Odwiedziny pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do nieograniczonych odwiedzin. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz organizację pracy na oddziałach szpitalnych, zaleca się planowanie odwiedzin w dni robocze w godzinach od 14:00 do 18:00, w weekendy w godzinach od 12:00 do 18:00.
  2. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną, istnieje możliwość ograniczenia odwiedzin, którą każdorazowo określa Zarządzenie wydane przez Dyrektora WCPiT. Wyjątek, może nastąpić w sytuacji, w której indywidualną zgodę na odwiedziny wyraził Ordynator/Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
  3. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów zaleca się, aby jednoczasowo u jednego pacjenta przebywała jedna osoba.
  4. Po godzinie 20:00 osoby bliskie oraz rodzina mogą osobiście kontaktować się z pacjentem, bądź sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną, po uzgodnieniu z ordynatorem, lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką oddziałową.
  5. Odwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się do zaleceń i wskazówek personelu oddziału, jak również do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie pobytu i odwiedzin, który dostępny jest w oddziałach szpitalnych.

Regulamin pobytu i odwiedzin (PDF 1154 KB)

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".