Prawa pacjenta

Prawa pacjenta (PDF 1,29MB)

Informacja o Pełnomocniku ds. Praw Pacjenta (PDF 1,35MB)

Zespół ds. Etyki (PDF 1,17MB)

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych –to obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta instrument, który  zapewnia szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla pacjentów, którzy podczas pobytu w szpitalu doznali uszczerbku na zdrowiu lub ulegli zakażeniu szpitalnemu.
W przypadku śmierci pacjenta wsparcie finansowe przysługuje osobom bliskim.

Fundusz Kompensacyjny obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej
niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do szkody, której
z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rpp/podstawowe-informacje3

 

Fundusz Kompensacyjny  Badań Klinicznych

 

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych zapewnia wsparcie finansowe dla uczestników badań klinicznych, którzy doznali szkody w wyniku udziału w badaniu, a także dla członków ich rodzin.

Z jego środków Rzecznik Praw Pacjenta przyznaje, w trybie administracyjnym, świadczenia pieniężne w wysokości do 200 000 zł w razie doznania uszczerbku na zdrowiu przez uczestnika badania klinicznego. W razie jego śmierci w wyniku udziału w badaniu klinicznym świadczenie wynosi do
100 000 zł na rzecz każdej z osób bliskich. Uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy. Postępowanie przed Rzecznikiem jest uproszczone i przewiduje szereg ułatwień. Fundusz obejmuje szkody powstałe w związku z udziałem w badaniach klinicznych rozpoczętych po 14 kwietnia 2023 roku.

Wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych można składać od 14 kwietnia 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".