Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Kierownika mgr Teodora Jodko
Tel. 61 66 54 302

Do zadań Apteki należy:

 1. przygotowywanie leków, w tym leków cytostatycznych w dawkach dziennych,
 2. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centrum w produkty lecznicze, sanitarne, środki dezynfekcyjne oraz wyroby medyczne,
 3. utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów,
 4. kontrola przyjmowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zakupów, otrzymanych darowizn oraz wytworzonych przez Aptekę leków,
 5. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu produktów leczniczych, materiałów medycznych oraz pozostałych środków,
 6. prawidłowe prowadzenie książki kontroli obrotu alkoholem etylowym oraz książki kontroli środków
 7. sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziałach szpitalnych i poradniach zaopatrywanych przez Aptekę, w zakresie prawidłowego przechowywania, stanu zapasów oraz terminu ważności,
 8. informowanie lekarzy Centrum o lekach będących w dyspozycji Apteki,w tym o lekach nowych,
 9. informowanie oddziałów o kształtowaniu się wydatków na produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 10. udział w racjonalnej farmakoterapii,
 11. przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, a Prezesowi Urzędu o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
 12. wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".