Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Kierownik Oddziału lek. med. Magdalena Załęcka

Tel. (61) 66 54 372

Z-ca Kierownika Oddziału: dr med. Ryszard Giersz

Tel. (61) 66 54 271

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Skupin

Tel. ( 61) 66 54 301

Oddział pulmonologiczny zapewnia kompleksowe świadczenia zdrowotne w następujących chorobach układu oddechowego:

 • choroby śródmiąższowe płuc
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • mikobakteriozy
 • grzybice układu oddechowego
 • zatorowość płucna
 • zapalenia płuc o różnej etiologii
 • zakażenia układu oddechowego w przebiegu niedoborów immunologicznych
 • rak płuca
 • rozedma płuc
 • rozstrzenie oskrzeli
 • astma oskrzelowa
 • gruźlica płuc
 • choroby opłucnej
 • choroby śródpiersia
 • niewydolność oddechowa
 • choroby wewnętrzne towarzyszące schorzeniom układu oddechowego
 • ciała obce w drogach oddechowych

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 • diagnostyka specjalistyczna
  • badania endoskopowe:
   • bronchofiberoskopia
   • gastroskopia
   • kolonoskopia
  • biopsje
  • badania bakteriologiczne (w tym diagnostyka prątka gruźlicy)
  • badania cytologiczne
  • badania mykologiczne
  • badania biochemiczne
  • badania czynnościowe układu oddechowego
  • ultrasonografia
  • diagnostyka radiologiczna
  • tomografia komputerowa
 • celowane specjalistyczne leczenie
  • farmakoterapia
  • tlenoterapia
  • nebulizacje
  • kinezyterapia
 • rehabilitacja pulmonologiczna
 • pomoc psychologiczna
  • opieka psychologiczna
  • psychoedukacja (nikotynizm, choroby płuc)
  • grupy psychoedukacyjne

Udział w prowadzonym przez Centrum programie transplantacji płuc:

 • udział w spotkaniach i sympozjach promujących program transplantacji płuc WCPiT w szpitalach Wielkopolski, skierowany do kadry lekarskiej szpitali, pulmonologów i lekarzy rodzinnych
 • utworzenie w obrębie oddziału możliwości permanentnej konsultacji, skierowanej do lekarzy szpitali, pulmonologów i lekarzy rodzinnych, w ramach których można zgłaszać ewentualnych biorców płuc
 • hospitalizacja kandydatów na biorców przeszczepu płuc i kompleksowa ich diagnostyka kwalifikacyjna, zgodnie z wymogami transplantologii płuc
 • przygotowanie potencjalnych biorców przeszczepu płuc do wpisania na listę biorców, zgodnie z wymogami Poltransplantu. Udział w Komisji Kwalifikacyjnej do transplantacji płuc
 • ciągły kontakt z potencjalnymi biorcami płuc, z przygotowaniem do ich hospitalizacji w trybie nagłym, w przypadku destabilizacji układu oddechowego
 • dalsza ambulatoryjna opieka nad pacjentami po przeszczepie w ramach Poradni dla pacjentów, prowadzonej przez lekarzy- konsultantów oddziału

Zadania Pracowni Polisomnografii:

 1. diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu, szczególnie diagnostyka bezdechu sennego,

  Pracownia Polisomnografii zapewnia całonocne badanie polegające na rejestracji wybranych parametrów czynności układu oddechowego, krążenia , układu nerwowego i wymiany gazowej ( w szczególności EEG, EMG, EKG, ruchy oddechowe klatki piersiowej przepony, przepływ powietrza przez usta i nos, saturacja, pozycja ciała, ruchy nóg, pomiar chrapania, saturacja, pCO2, pH, ciśnienie krwi, ciśnienie wewnątrzczaszkowe),
 2. ustalanie i monitorowanie optymalnej terapii,
 3. szkolenie pacjentów w zakresie korzystania z indywidualnych urządzeń do terapii bezdechu sennego.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".