Odział Pulmonologiczno-Internistyczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Załęcka
Tel. (61) 66 54 372

Z-ca Kierownika Oddziału: dr med. Ryszard Giersz
Tel. (61) 66 54 271

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Skupin
Tel. (61) 66 54 301

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Dorota Mikołajczak
Tel. (61) 66 54 219

Sekretariat Oddziału
Tel. (61) 66 54 279

Oddział Pulmonologiczno-Internistyczny zapewnia kompleksowe świadczenia zdrowotne w zakresie chorób układu oddechowego. Oddział uczestniczy w prowadzonym przez Centrum programie transplantacji płuc poprzez:

  • udział w spotkaniach i sympozjach promujących program transplantacji płuc WCPiT w szpitalach Wielkopolski, skierowany do kadry lekarskiej szpitali, pulmonologów i lekarzy rodzinnych;

  • utworzenie w obrębie oddziału możliwości permanentnej konsultacji, skierowanej do lekarzy szpitali, pulmonologów i lekarzy rodzinnych, w ramach których można zgłaszać ewentualnych biorców płuc;

  • hospitalizacji kandydatów na biorców przeszczepu płuc i kompleksowa ich diagnostyka kwalifikacyjna, zgodnie z wymogami transplantologii płuc;

  • przygotowanie potencjalnych biorców przeszczepu płuc do wpisania na listę biorców, zgodnie z wymogami Poltransplantu. Udział w Komisji Kwalifikacyjnej do transplantacji płuc;

  • ciągły kontakt z potencjalnymi biorcami płuc, z przygotowaniem do ich hospitalizacji w trybie nagłym, w przypadku destabilizacji układu oddechowego;

  • dalszą ambulatoryjną opiekę nad pacjentami po przeszczepie w ramach Poradni dla pacjentów, prowadzonej przez lekarzy (konsultantów oddziału).

Na bazie oddziału funkcjonuje również Pracownia Polisomnografii, w ramach której prowadzona jest:

  1. diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu, szczególnie diagnostyka bezdechu sennego;

  2. ustalanie i monitorowanie optymalnej terapii;

  3. szkolenie pacjentów w zakresie korzystania z indywidualnych urządzeń do terapii bezdechu sennego.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".