Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Unia Europejska

Kierownik mgr Joanna Wieczorek

tel. (61) 66 54 284

Z-ca kierownika mgr Magdalena Nawrocka

tel. (61) 66 54 284

Pracownia Prątka Gruźlicy

(61) 66 54 222

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

(61) 66 54 325

Pracownia Wirusologii

(61) 66 54 325

Pracownia Mykologii

(61) 66 54 325

Rejestracja

(61) 66 54 215

Czas pracy:

Przyjmowanie materiału do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

O laboratorium:

Laboratorium specjalizuje się głównie w diagnostyce mikrobiologicznej chorób płuc i gruźlicy.

Badania wykonywane są przy użyciu podłoży mikrobiologicznych i testów posiadających stosowne certyfikaty jakości.

Laboratorium posiada m.in.  spektrometr masowy wykorzystywany do identyfikacji bakterii (w tym prątków gruźlicy i prątków atypowych) oraz grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych, sprzęt do wykonywania badań metodami PCR, ELISA i ELFA.

Rejestracja zleceń, wydawanie i archiwizacja wyników prowadzona jest w systemie komputerowym ESKULAP.

Laboratorium uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych programach zewnątrzlaboratoryjnej  kontroli jakości (POLMICRO, kontrole Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka, NEQAS, LABQUALITY) .

 

Oferta:

Pracownia Prątka Gruźlicy

Na wyposażeniu pracowni znajduje się nowoczesny sprzęt pozwalający na szybkie wykrycie prątków w materiałach klinicznych pobranych od chorych z gruźlicą płuc lub pozapłucną oraz oznaczenie ich lekooporności. Są to m.in.:

·       mikroskopy fluorescencyjne z systemem cyfrowej akwizycji obrazu

·       system hodowlany BACTEC MGIT do wczesnej detekcji wzrostu prątków na podłożach płynnych

·       system genetyczny GeneXpert do wykrywania obecności prątków gruźlicy w materiałach klinicznych z dróg oddechowych z równoczesnym wykrywaniem oporności typu MDR metodą real-time PCR.

 Zakres badań:

·       bakterioskopia

·       posiewy materiałów klinicznych metodą konwencjonalną (podłoża Loewnstein-Jensen) oraz w systemie do wczesnego wykrywania wzrostu prątków

·       wykrywanie materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis

·       identyfikacja gatunkowa prątków gruźlicy i atypowych

·       oznaczanie lekooporności na podstawowe leki przeciwprątkowe

·       test IGRA (QuantiFERON-TB Gold Plus)

 Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Wykwalifikowany personel (diagności posiadający specjalizacje w zakresie mikrobiologii medycznej), nowoczesny sprzęt i stała kontrola jakości wykonywanych badań pozwalają uzyskiwać wiarygodne wyniki.

 Zakres badań:

·       posiewy wszelkich materiałów klinicznych

·       identyfikacja gatunkowa drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych

·       oznaczanie lekowrażliwości metodami dyfuzyjno-krążkową oraz najmniejszych stężeń hamujących (MIC)

·       oznaczanie mechanizmów oporności

·       diagnostyka serologiczna zakażeń wywołanych atypowymi patogenami dróg oddechowych

·       diagnostyka molekularna (real-time PCR) zakażeń wywołanych atypowymi patogenami dróg oddechowych

·       diagnostyka biegunek poantybiotykowych (Clostridium difficile) – wykrywanie toksyn oraz real-time PCR)

 Pracownia Mykologii

Prowadzimy diagnostykę chorób układu oddechowego o etiologii grzybiczej (uwaga – nie wykonujemy diagnostyki grzybic dermatofitowych!).

Zakres badań:

·       posiewy materiałów z dróg oddechowych

·       oznaczanie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze metodą rozcieńczeniową

·       wykrywanie antygenów Aspergillus spp. we krwi i popłuczynach oskrzelowych

·       oznaczanie poziomu przeciwciał anty-Aspergillus spp. klasy IgG.

 

Pracownia Wirusologii

Diagnostyka   chorób o etiologii wirusowej prowadzona jest przy pomocy metod serologicznych (technika ELFA) oraz metodami biologii molekularnej (real-time PCR).

Zakres badań:

·       wirusy układu oddechowego (PCR)

·       wirusy cytomegalii oraz Epsteina-Baar (ELFA)

·       wirusy hepatotropowe (ELFA)

Do badań przesiewowych wykorzystujemy również szybkie testy immunochromatograficzne (wykrywanie antygenów wirusów w wymazach z dróg oddechowych).

W pracowni prowadzimy pełną diagnostykę zakażeń wirusem SARS-CoV-2: testy PCR, testy antygenowe oraz oznaczanie poziomu przeciwciał klasy IgG.

Pracownia Genetyki

Wykonywane są w niej badania molekularne na potrzeby pozostałych pracowni: Bakteriologii Ogólnej, Prątka Gruźlicy i Wirusologii.

Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie kolejnych etapów diagnostyki metodami biologii molekularnej:

·       komory laminarne typu BIOHAZARD oraz komory do PCR

·       ekstraktor kwasów nukleinowych

·       termocyklery real-time PCR

·       aparat do hybrydyzacji kwasów nukleinowych.

 

Zlecenie badania w Pracowni Mykologii.

Zlecenie badania w Pracowni Prątka Gruźlicy.

Zlecenie badania w Pracowni Bakteriologii Ogólnej.

 

Wpis KIDL.

Polmikro 2021

Polmikro Myk 2021

Neqas 2021

Labquality 2021

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej- Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".