Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-21/2019 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT. 2019-07-16 Oferty należy składać do dnia 26.07.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2019 r. o godz. 10:00. Identyfikator postępowania: ff1ff4a9-5f10-4570-95ce-88e81ba50203. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 135-332557.
WCPIT/EA/381-20/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-07-10 Oferty należy składać do dnia 18.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.ZMIANA: z 15.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-19/2019 Dostawa testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawa sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej 2019-06-28 Oferty należy składać do dnia 08.07.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 02.07.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 09.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-15/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2019-06-27 Oferty należy składać do dnia 05.07.2019 r. do godz. 9:00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
WCPIT/EA/381- 16 /2019 Dostawa środków czyszczących i polerujących oraz produktów z tworzyw sztucznych 2019-06-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.07.2019r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/381- 18 /2019 Dostawa leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, surowic i szczepionek, preparatów do żywienia pozajelitowego i doustnego. 2019-06-19 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.06.2019 r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.
WCPIT/EA/380/A-10/2019 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Poznaniu, Ludwikowie i w Chodzieży. 2019-06-06 Oferty należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 14.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 18.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana z 14.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 19.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/51-2 /19 KONKURS w zakresie: pulmonologii; onkologii; alergologii i pulmonologii w ramach poradni; reh. med.; med.paliat.; radiologii; konsultacji specjalist.-neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, laryngologii, okulistyki, kardiologii 2019-06-03 Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2019r. o godz. 900. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy i cenowy można uzyskać codziennie od dnia 03.06.2019r. do dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia – Dział Administracji i Zamówień Publicznych pokój nr P05 w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.wcpit.pl – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Sewastynowicz – nr tel. (061) 66 54 255. Termin składania ofert zostaje przesunięty do 12.06.2019r. godzina 14:00. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz.14:15.
WCPiT/EA/381-11/2019 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych 2019-05-28 Oferty należy składać do dnia 01.07.2019 r. do godz. 09.00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert nastąpi 01.07.2019 r. o godz. 11:00. Identyfikator postępowania: 0dd2f9f6-d247-4bcc-9db4-9cc6782ef45b. Numer ogłoszenia TED: 2019/S 102-246486 ZMIANY: z 25.06.2019 - Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 04.07.2019. Godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.
WCPIT/EA/381-14/2019 Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego: zestawu do video torakochirurgii w technologii 4K, zestawu do monitorowania ukrwienia saturacji mózgu podczas znieczulenia oraz zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii 2019-05-24 Oferty należy składać do dnia 03.06.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 30.05.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 04.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 31.05.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 05.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: z 03.06.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 06.06.2019. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".