Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPiT/EA/381-18/2020 Modernizacja dachów szpitala w Poznaniu 2020-05-27 Oferty należy składać do dnia 12.06.2020 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: z 05.06.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 16.06.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-14/2020 Dostawa paliwa gazowego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ – szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2020-05-25 Oferty należy składać do dnia 29.06.2020 do godz.09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 100-239654. Identyfikator postępowania : 3e98f435-4293-483a-be60-006980612ea5. Klucz publiczny jest dostępny na stronie SKE WCPiT ZMIANA: Z DNIA 09.06.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 06.07.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-16/2020 Dostawa testów diagnostycznych CE-IVD do wykrywania mutacji genu EGFR i BRAF oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora PCR w czasie rzeczywistym oraz wszystkich urządzeń i sprzętu niezbędnego do izolacji DNA do diagnostyki In vitro z oprogramowaniem zapewniającym sterowanie i automatyczną interpretację wyników 2020-05-08 Oferty należy składać do dnia 18.05.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 15.05.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 21.05.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-13/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ - szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży. 2020-05-07 Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 do godz.09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 089 - 211626. Identyfikator postępowania : b832ec63-57a1-4a56-ae35-182ed122627d. Zgodnie z art.38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.06.2020 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-12/2020 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2020-05-07 Oferty należy składać do dnia 15.06.2020 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Nr ogłoszenia TED : 2020/S 089 - 211810. Identyfikator postępowania 93968cf2-fb17-4086-a2ee-bea09ed52f5e
WCPIT/EA/381-15/2020 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 2020-04-27 Oferty należy składać do dnia 05.05.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-11/2020 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2020-04-10 Oferty należy składać do dnia 20.04.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji ZMIANA: z 16.04.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 23.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. z 21.04.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-06/2020 Dostawa materiałów chirurgicznych 2020-04-08 Oferty należy składać do dnia 20.04.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPiT/EA/381-10/2020 Dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2020-03-27 Oferty należy składać do dnia 06.04.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.
WCPIT/EA/381- 09 /2020 Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych 2020-03-25 Oferty należy składać do dnia 02.04.2020 do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 27.03.2020 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 03.04.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.