Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY

Lista zamówień
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/380/A-11/2023 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej 2023-08-23 Oferty należy składać do dnia 31.08.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA 29.08.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 01.09.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/381-62/2023 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów bronchoskopii, tracheotomii i drenażu 2023-08-16 Oferty należy składać do dnia 14.09.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/Zmiana z dnia 08.09.2023r.: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 18.09.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-63/2023 Dostawa testów diagnostycznych dla 500 badań NGS do wykrywania zmian genetycznych w nowotworach płuc 2023-08-10 Oferty należy składać do dnia 22.08.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: 21.08.2023 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 25.08.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.22.08.2023 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 31.08.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-65/2023 Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych z cykloergometrem z kompletem akcesoriów pomiarowych 2023-08-03 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 11.08.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-64/2023 Dostawa wyrobów medycznych wielorazowych 2023-08-02 Oferty należy składać do dnia 10.08.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA:Oferty należy składać do dnia 11.08.2023 r. do godziny 9:00.
WCPiT/EA/380/A-10/2023 Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostępem do internetu dla Szpitali w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży 2023-08-02 Oferty należy składać do dnia 10.08.2023 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: Oferty należy składać do dnia 16.08.2023 r. do godz. 9:00.
WCPiT/EA/381-61/2023 Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych, cyfrowy zestaw do drenażu 2023-07-28 Oferty należy składać do dnia 08.08.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA 07.08.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.08.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-44/2023 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2023-07-26 Oferty należy składać do dnia 28.08.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
WCPIT/EA/381-60/2023 Zakup toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem 2023-07-25 Przedmiot zamówienia finansowany ze Skarbu Państwa w ramach umowy nr 1/11/30/2023/368/625 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024. Oferty należy składać do dnia 25.08.2023 r. do godziny 9:00. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/ ZMIANY: 22.08.2023 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 29.08.2023
WCPiT/EA/381-59/2023 Dostawa stacji przeglądowej DICOM z monitorem medycznym oraz serwera obrazów DICOM 2023-07-24 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPWP.09.01.01-30-0006/22. Oferty należy składać do dnia 01.08.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 04.08.2023 do godziny 09:00.