Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK BIEŻĄCY


Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
WCPIT/EA/381-02/2023 Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-01-12 Oferty należy składać do dnia 27.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Źródło finansowania: zamówienie realizowane z dotacji Województwa Wielkopolskiego
WCPIT/EA/381-01/2023 Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki endoskopowej oraz sytemu centralnego monitorowania pacjenta wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem 2023-01-05 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22. Oferty należy składać do dnia 02.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 27.01.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 06.02.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-03/2023 Dostawa sprzętu komputerowego 2023-01-03 Oferty należy składać do dnia 11.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.
WCPiT/EA/381-54/2022 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny. 2022-12-28 Oferty należy składać do dnia 16.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA: 13.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 20.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: 18.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 23.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA: 20.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 25.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.ZMIANA: 24.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 27.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
WCPiT/EA/381-49/2022 Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2022-12-22 Oferty należy składać do dnia 13.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Źródło finansowania: Umowa nr UM.SZP.W-5097.2022-00/368/688 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ambasadorem w świadczeniu usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia. ZMIANA: 05.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 16.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.MIANA: 13.01.2023 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-21/2022 Dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych 2022-12-16 Oferty i próbki należy składać do dnia 27.12.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA: z 22.12.2022 - przesunięcie terminu składania ofert oraz próbek do 04.01.2022 r.
WCPIT/EA/381-56/2022 Dostawa leków ogólnych, leków odurzających i psychotropowych, antybiotyków, leków przeciwnowotworowych, preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego i doustnego, płynów do wlewu dożylnego, hemodializy i hemofiltracji oraz przeciwciał monoklonalnych stosowanych w zapobieganiu napadom dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego 2022-12-05 Oferty należy składać do dnia 02.01.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANY: Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 04.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANY: Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 05.01.2023. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/381-52/2022 Wymiana dźwigów osobowych 2022-11-25 Oferty należy składać do dnia 06.12.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.Źródło finansowania: Umowa nr UM.SZP.W-5097.2022-00/368/688 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ambasadorem w świadczeniu usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia. ZMIANY: 1) 02.12.2022 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 08.12.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 2) 07.12.2022 - Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 13.12.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPIT/EA/380/A-19/2022 Dzierżawa 106 sztuk koncentratorów tlenu 2022-11-25 Oferty należy składać do dnia 06.12.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. Zmiana 01.12.2022 - Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.12.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
WCPiT/EA/380/A-18/2022 Dostawa sprzętu i materiałów oraz odczynników do Pracowni Histopatologii 2022-11-10 Oferty należy składać do dnia 22.11.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji.Zmiana 17.11.2022 - Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.11.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.