Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-33/2019

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Oferty należy składać do dnia 20.11.2019 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
ZMIANA:
12.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 21.11.2019
19.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 26.11.2019
22.11.2019 - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 27.11.2019

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 SIWZ 72 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 ZAŁĄCZNIK NR 1 70 MB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy 22 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 ZALACZNIK NR 3A - Oswiadczenie - warunki udzialu 23 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 ZALACZNIK NR 3B - Oswiadczenie - podstawy wykluczenia 25 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy robota budowlana 47 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 ZAŁĄCZNIK NR 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 106 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 ZAŁĄCZNIK NR 6 - Klauzula obowiązku informacyjnego 43 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Ogłoszenie o zamówieniu nr 618154-N-2019 z dnia 2019-11-04 r. 138 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 12.11.2019 Wyjasnienia do SIWZ_przedłużenie terminu składania ofert do 21.11.2019 219 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540242265-N-2019 z dnia 12-11-2019 r. 60 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 19.11.2019 przedłużenie terminu składania ofert do 26.11.2019 217 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540248999-N-2019 z dnia 19-11-2019 r. 60 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 22.11.2019 Wyjasnienia do SIWZ_przedłużenie terminu składania ofert do 27.11.2019 221 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540252829-N-2019 z dnia 22-11-2019 r. 60 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 27.11.2019 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PzP 28 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 27.11.2019 Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej 208 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
18 27.11.2019 Oswiadczenie_grupa kapitałowa art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 18 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
19 09.12.2019 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu 212 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień