Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-01/2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 2020-02-07 09:00

Otwarcie ofert: 2020-02-07 11:00

Oferty należy składać do dnia 07.02.2020 r. do godz. 09.00 Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji
ZMIANA:
04.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
12.02.2020 przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18.02.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 505028-N-2020 z dnia 2020-01-22 r. 132 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SIWZ 72 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 ZAŁĄCZNIK NR 1 80 MB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy 22 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 ZAŁĄCZNIK NR 3A - Oswiadczenie - warunki udzialu 24 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 ZAŁĄCZNIK NR 3B - Oswiadczenie - podstawy wykluczenia 25 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy robota budowlana 49 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 ZAŁĄCZNIK NR 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 106 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 ZAŁĄCZNIK NR 6 - Klauzula obowiązku informacyjnego 43 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 04.02.2020 przedłużenie terminu składania ofert do 14.02.2020 217 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540020713-N-2020 z dnia 04-02-2020 r. 62 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 12.02.2020 Wyjasnienia do SIWZ_przedłużenie terminu składania ofert do 18.02.2020 728 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540025884-N-2020 z dnia 12-02-2020 r. 62 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 Załączniki do odpowiedzi z dnia 12.02.2020 - kolory urządzeń 18 MB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 18.02.2020 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PzP 28 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 18.02.2020 Oswiadczenie_grupa kapitałowa art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 18 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 18.02.2020 Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej 208 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
18 02.03.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty WCPiT_EA_381_01_2020 211 KB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień