Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej

Numer zamówienia: WCPIT/EA/380/A-09/2022

Tryb zamówienia: Przetarg otwarty na podstawie § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w WCPiT

Termin składania ofert: 2022-07-28 09:00

Otwarcie ofert: 2022-07-28 10:00

Oferty należy składać do dnia 19.07.2022 r. do godz. 09:00. Miejsce: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań - sekretariat Dyrekcji. ZMIANA z 14.07.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 21.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA z 19.07.2022 - zmieniono opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 28.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień