Dostawa wyrobów medycznych wielorazowych

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-38/2022

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2022-08-03 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-03 10:00

Oferty należy składać do dnia 01.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA z 27.07.2022 - zmieniono opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 03.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień