Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Dostawa gąbek hemostatycznych

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-12/2023

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

Otwarcie ofert: 2023-02-17 10:00

Oferty należy składać do dnia 17.02.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie nr 2023BZP 0008651401 z dnia 2023-02-08 112 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SWZ 83 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy 35 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy 54 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 3 -oswiadczenie Wykonawcy - podstawy wykluczenia 47 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy 34 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Zalacznik nr 5 – Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego 29 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 6 – Klauzula obowiązku informacyjnego osoba będąca stroną Umowy ilub realizująca umowę 131 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Zalacznik nr 7 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 222 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 14.02.2023 odpowiedzi 230 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 15.02.2023 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 26 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 17.02.2023 Informacja na podstawie art 222 ust 5 ustawy PZP 29 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 WCPIT_EA_381_12_23 INFORMACJA O WYNIKU 221 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień