Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

DOSTAWA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-13/2023

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 2023-03-03 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-03 10:00

Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS036-107368-pl 191 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SWZ 84 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy 33 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 2 - OPZ, FC 15 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 3 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 61 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 23 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Zalacznik nr 3b - Oswiadczenie dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych 45 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 4 - informacja dot. grupy kapitalowej 42 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Zalacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy 34 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 Zalacznik nr 6 - oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP 44 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Zalacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego. 28 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 Zalacznik nr 8 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe. 128 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 Zalacznik nr 9 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 216 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 27.02.2023 Odpowiedzi do pytań 216 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP (3) 27 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP (23) 30 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 WCPIT_EA_13_23 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 220 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień