Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

Działalność oddziału czasowo zawieszona.

Ordynator : prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Barinow – Wojewódzki
Tel. (61) 6654386

Pielęgniarka Oddziałowa - Anna Tomkowiak
Tel. (61) 6654385

Oddział Pulmonologiczno-Rehabilitacyjny udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w schorzeniach pulmonologicznych, szczególnie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, chorobach śródmiąższowych płuc, astmie oskrzelowej, rozedmie płuc, rozstrzeniach oskrzeli, gruźlicy płuc, raku płuca, niewydolności oddechowej.

W procesie terapeutycznym, rehabilitacja podejmowana jest równocześnie z innymi metodami leczniczymi w celu przeciwdziałania obniżającej się wydolności fizycznej chorego z powodu choroby, bezruchu podczas leczenia, agresywnych metod terapeutycznych takich jak chemioterapia, radioterapia itp. Szczególne znaczenie rehabilitacja ma w przypadku leczenia operacyjnego chorób układu oddechowego:

 1. nowotworów płuc, guzów śródpiersia.
 2. schorzeń układu oddechowego
 3. schorzeń opłucnej
 4. niedrożności tchawicy i dużych oskrzeli
 5. miastenii gratis
 6. powikłań po urazach klatki piersiowej ( krwiaki, odma)
 7. raka przełyku
 8. dzieci z powodu wad wrodzonych klatki piersiowej oraz ich następstw, zmian zapalnych i nowotworowych w obrębie klatki piersiowej.

Istotne znaczenie w torakochirurgii ma rehabilitacja przedoperacyjna, która przygotowuje pacjenta do zabiegu operacyjnego - służy zwiększeniu wydolności fizycznej pacjenta, zapoznaniu go z ćwiczeniami wykonywanymi po zabiegu operacyjnym oraz

rehabilitacja pooperacyjna, obejmująca stopniową pionizację, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przeciwzakrzepowe, ćwiczenia obręczy barkowej , zwłaszcza po stronie operowanej, ćwiczenia ogólnousprawniające celem przywrócenie pełnej sprawności oddechowo- ruchowej pacjenta.

Rehabilitacja w chorobach pulmonologicznych, wpływając na zwiększenie wydolności organizmu, zapobiegając wieloukładowym powikłaniom, skraca okres pobytu pacjenta w szpitalu, poprawia jakość życia chorych, pozytywnie wpływa na ich stan fizyczny i psychiczny, pozwala wykształcić mechanizmy kompensacyjne, które zastępują utracone funkcje organizmu.

W procesie terapeutyczno-rehabilitacyjnym pacjenci mają zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczniczych:

 • torakochirurgii,
 • farmakoterapii,
 • tlenoterapii,
 • fizjoterapii
  1. kinezyterapia - indywidualnie dobrane do pacjenta ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia zespołowe, drenaż ułożeniowy, drenaż klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia bierno-czynne, ćwiczenia czynne,
  2. fizykoterapia – elektroterapia, , laseroterapia, magnetoterapia, terapia ultradźwiękami, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach, wykonywane są badania diagnostyczne:

 • radiologiczne,
 • ultrasonograficzne,
 • endoskopowe,
 • biochemiczne,
 • mikrobiologiczne,
 • biopsje,
 • tomografia komputerowa,
 • badania czynnościowe układu oddechowego i krążenia.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowany personel medyczny: lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki. Personel oddziału Pulmonologiczno – Rehabilitacyjnego systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, kursy, konferencje, współpracę z Uniwersytetem Medycznym i Akademią Wychowania Fizycznego. Oddział współpracuje również z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej Centrum, wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".