KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-37/2022

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-19 10:00

Oferty należy składać do dnia 17.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

ZMIANA z 09.08.2022 - zmieniono opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.08.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS135-383057-pl 119 KiB POBIERZ
2 SWZ_UNIA 79 KiB POBIERZ
3 Zalacznik 1a,b,c OPZ Zestawienie punktow poboru gazu 17 KiB POBIERZ
4 Zalacznik nr 1 A 10 KiB POBIERZ
5 Zalacznik nr 1 B 14 KiB POBIERZ
6 Zalacznik nr 1 C 12 KiB POBIERZ
7 Zalacznik nr 1 Formularz cenowy 15 KiB POBIERZ
8 Zalacznik nr 2 - formularz oferty 24 KiB POBIERZ
9 Zalacznik nr 3 -JEDZ edytowalna-wersja-formularza 59 KiB POBIERZ
10 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 23 KiB POBIERZ
11 Zalacznik nr 4 - informacja dot. grupy kapitalowej 42 KiB POBIERZ
12 Zalacznik nr 5 - oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP (8) 44 KiB POBIERZ
13 Zalacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego (6) 130 KiB POBIERZ
14 Zalacznik nr 8 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe (2) 130 KiB POBIERZ
15 Zalacznik nr 9 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej n (5) 216 KiB POBIERZ
16 ENOTICES_nsewasag (external)-2022-121286-NF14-PL 71 KiB POBIERZ
17 08.08.2022 odpowiedzi i przesuniecie terminu skladania ofert i zwiazania z oferta 222 KiB POBIERZ
18 oswiadczenie odbiorcy paliw gazowych 1 MiB POBIERZ
19 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2022-OJS153-437283-pl 66 KiB POBIERZ
20 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 26 KiB POBIERZ
21 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP 28 KiB POBIERZ
22 WCPIT_EA_381_37_22 informacja o wyborze oferty 214 KiB POBIERZ

← Powrót do listy zamówień