Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-14/2023

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 2023-03-20 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-20 10:00

Oferty należy składać do dnia 17.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/ZMIANA 10.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS033-098104-pl 211 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SWZ 86 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy 33 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 2 - opz, formularz cenowy 46 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 3 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 60 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 23 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Zalacznik nr 3b - Oswiadczenie dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych 45 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 4 - informacja dot. grupy kapitalowej (6) 42 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Zalacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (14) (3) (3) 36 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 Zalacznik nr 6 - oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP (12) 44 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Zalacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego. (1) 28 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 Zalacznik nr 8 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe. (1) 128 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 Zalacznik nr 9- Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 219 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 Zmiana ogłoszenia 2023-OJS050-149281-pl 68 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 Wyjasnienia_zmiany SWZ_ przesuniecie terminu skl of na 20.03.2023 232 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP (3) 27 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP 31 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień