Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-21/2023

Tryb zamówienia: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-21 10:00

Oferty należy składać do dnia 16.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 15.03.2023: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 21.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedmiot zamówienia finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” Działanie 11.2. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” nr RPWP.11.02.00-30-0004/22.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 0012541601 z dnia 2023-03-08 101 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 SWZ 125 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 Zalacznik nr 1 - formularz cenowy_opz 109 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 Zalacznik nr 1a W-01_ 290 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy 78 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 Zalacznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy - podstawy wykluczenia 89 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 Zalacznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy 71 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 Zalacznik nr 5 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego 28 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 Zalacznik nr 6 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe 128 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 Zalacznik nr 7 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 220 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 27 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023_BZP 00136616_01 z dnia 2023-03-15 40 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 15.03.2023 Wyjaśnienia_zmiany_przedłużenie terminu skł. of do 21.03.2023 256 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 15.03.2023_Zalacznik nr 1 - formularz cenowy_opz NOWY 177 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 15.03.2023_Zał. 1a W-01 NOWY 289 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 21.03.2023 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP 72 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 28.03.2023 Infomacja o wyborze ofert_STR INT. 258 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień