Usługa serwisowania sprzętu endoskopowego Pentax

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-36/2022

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1

Termin składania ofert: 2022-07-22 09:00

Otwarcie ofert: 2022-07-22 10:00

Oferty należy składać do dnia 18.07.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
ZMIANA 14.07.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 19.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
ZMIANA 14.07.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 21.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
ZMIANA 19.07.22: przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 22.07.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 2022BZP 0024640401 z dnia 2022-07-08 155 KiB POBIERZ
2 SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA 83 KiB POBIERZ
3 Zalacznik nr 1a – opis przedmiotu zamowienia Pakiet nr 1 24 KiB POBIERZ
4 Zalacznik nr 1b – opis przedmiotu zamowienia Pakiet nr 2 24 KiB POBIERZ
5 Zalacznik nr 1c – opis przedmiotu zamowienia Pakiet nr 3 24 KiB POBIERZ
6 Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy 38 KiB POBIERZ
7 Zalacznik nr 3-oswiadczenie Wykonawcy - podstawy wykluczenia i spelnienie warunkow udzialu 46 KiB POBIERZ
8 Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 1 i 2 35 KiB POBIERZ
9 Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 3 33 KiB POBIERZ
10 Zalacznik nr 5- Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego 132 KiB POBIERZ
11 Zalacznik nr 6 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe 131 KiB POBIERZ
12 Zalacznik nr 7 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej n 216 KiB POBIERZ
13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.07.2022 37 KiB POBIERZ
14 14.07.2022 Przedluzenie terminu skladania ofert do 19.07.2022 222 KiB POBIERZ
15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0025823001 z dnia 2022-07-15 37 KiB POBIERZ
16 15.07.22_Modyfikacja SWZ_przesuniecie terminu skladania ofert 227 KiB POBIERZ
17 15.07.2022 - Zalacznik nr 1b – opis przedmiotu zamowienia Pakiet nr 2 NOWY 52 KiB POBIERZ
18 15.07.2022 - Zalacznik nr 1c – opis przedmiotu zamowienia Pakiet nr 3 NOWY 23 KiB POBIERZ
19 Ogłoszenie o zmianie nr 2022BZP 0026538901 z dnia 2022-07-19 37 KiB POBIERZ
20 19.07.22_Odpowiedzi_przesuniecie terminu skladania ofert 231 KiB POBIERZ
21 19.07.22_Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 1 i 2 NOWY 35 KiB POBIERZ
22 19.07.22_Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 3 NOWY 33 KiB POBIERZ
23 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 27 KiB POBIERZ
24 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP 29 KiB POBIERZ
25 01.08.2022 Informacja_zawiadomienie o wyborze oferty WCPiT_381_36_2022 211 KiB POBIERZ

← Powrót do listy zamówień