Dostawa różnych wyrobów medycznych

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-35/2022

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

Otwarcie ofert: 2022-08-26 10:00

Oferty należy składać do dnia 23.08.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. Zmiana z 17.08.2022 - przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 26.08.2022

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS138-394027-pl 396 KiB POBIERZ
2 SWZ 96 KiB POBIERZ
3 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy 35 KiB POBIERZ
4 Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy 212 KiB POBIERZ
5 Zalacznik nr 3 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-3 56 KiB POBIERZ
6 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 27 KiB POBIERZ
7 Zalacznik nr 4 - Informacja dot. grupy kapitalowej-1 56 KiB POBIERZ
8 Zalacznik nr 5- wzor projektowanych postanowien umowy 38 KiB POBIERZ
9 Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP-1 58 KiB POBIERZ
10 Zalacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego 131 KiB POBIERZ
11 Zalacznik nr 8 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona Umowy i_lub realizujaca umowe (2) 131 KiB POBIERZ
12 Zalacznik nr 9 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej n 221 KiB POBIERZ
13 05.08.2022 odpowiedzi 239 KiB POBIERZ
14 05.08.2022 Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy 197 KiB POBIERZ
15 17.08.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022-OJS157-450083-pl 66 KiB POBIERZ
16 17.08.2022 Wyjaśnienia_zmianySWZ_przesunięcie terminu skł of do 26.08.2022 281 KiB POBIERZ
17 17.08.2022 Załacznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia NOWY 208 KiB POBIERZ
18 23.08.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 28 KiB POBIERZ
19 26.08.2022 Informacja na podstawie art 222 ust 5 ustawy PZP 36 KiB POBIERZ
20 WCPIT_EA_381_35_22 INFORMACJA O WYNIKU 233 KiB POBIERZ

← Powrót do listy zamówień