DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM.EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW SP ZOZ – SZPITALE W POZNANIU, LUDWIKOWIE I CHODZIEŻY.

Numer zamówienia: WCPiT/EA/381-43/2022

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 2022-09-14 09:00

Otwarcie ofert: 2022-09-14 10:00

Oferty należy składać do dnia 12.09.2022 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/.ZMIANA 07.09.22: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 14.09.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 ENOTICES_n002t4av (external)-2022-131684-NF02-PL 130 KiB POBIERZ
2 SWZ 82 KiB POBIERZ
3 Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia 24 KiB POBIERZ
4 Zalacznik nr 2a - formularz oferty 26 KiB POBIERZ
5 Zalacznik nr 2b - formularz asortymentowo-cenowy 28 KiB POBIERZ
6 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 23 KiB POBIERZ
7 Zalacznik nr 4 - informacja dot. grupy kapitalowej 42 KiB POBIERZ
8 Zalacznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy 59 KiB POBIERZ
9 Zalacznik nr 6 - oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP 44 KiB POBIERZ
10 Zalacznik nr 7 - Klauzula obowiazku informacyjnego do zastosowania przez zamawiajacego 130 KiB POBIERZ
11 Zalacznik nr 8 - Klauzula obowiazku informacyjnego osoba bedaca strona umowy ilub realizujaca umowe 130 KiB POBIERZ
12 Zalacznik nr 9 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej n 216 KiB POBIERZ
13 Zalacznik nr 3 -JEDZ edytowalna-wersja-formularza 62 KiB POBIERZ
14 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-OJS167-473203-pl 129 KiB POBIERZ
15 ENOTICES_n002t4av (external)-2022-136080-NF14-PL 74 KiB POBIERZ
16 07.09.2022 odpowiedzi i przesunięcie terminu składania ofert i związania z ofertą 222 KiB POBIERZ
17 07.09.2022 Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia 24 KiB POBIERZ
18 07.09.2022 Zalacznik nr 2b - formularz asortymentowo-cenowy 29 KiB POBIERZ
19 07.09.2022 Zalacznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy 60 KiB POBIERZ
20 Zmiana ogłoszenia nr 2022-OJS174-491283-pl 70 KiB POBIERZ
21 14.09.2022 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 28 KiB POBIERZ
22 Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PzP (1) 29 KiB POBIERZ
23 WCPIT_EA_381_43_22 INFORMACJA O WYNIKU 218 KiB POBIERZ

← Powrót do listy zamówień