Dostawa testów i odczynników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów

Numer zamówienia: WCPIT/EA/381-10/2023

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

Otwarcie ofert: 2023-03-23 10:00

Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 do godziny 09:00. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem : https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/. ZMIANA 17.02.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 17.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. ZMIANA 07.03.23: Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS028-082038-pl 279 KiB POBIERZ
2 SWZ 98 KiB POBIERZ
3 Zalacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 70 KiB POBIERZ
4 ZALACZNIK NR 2 - FO dla pakietów 1, 13 i 14 72 KiB POBIERZ
5 ZALACZNIK NR 2 - FO dla pakietów 2-12 75 KiB POBIERZ
6 Zalacznik nr 3 - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-3 56 KiB POBIERZ
7 Zalacznik nr 3a – Oswiadczenie zgodnie z art. 5k 27 KiB POBIERZ
8 Zalacznik nr 4 - Informacja dot. grupy kapitalowej-1 56 KiB POBIERZ
9 Zalacznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy 40 KiB POBIERZ
10 Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust 1 ustawy PzP-1 59 KiB POBIERZ
11 Zalacznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 127 KiB POBIERZ
12 Zalacznik nr 8 – Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego (1) 29 KiB POBIERZ
13 Zalacznik nr 9 – Klauzula obowiązku informacyjnego osoba będąca stroną Umowy ilub realizująca umowę 131 KiB POBIERZ
14 Zalacznik nr 10 - Instrukcja SKE - Systemu Komunikacji Elektronicznej 222 KiB POBIERZ
15 17.02.2023 Odpowiedzi i przesuniecie terminu skladania ofert 229 KiB POBIERZ
16 Zalacznik nr 5a - umowa dzierżawa aparatu 94 KiB POBIERZ
17 Sprostowanie 2023-OJS035-103409-pl 66 KiB POBIERZ
18 Sprostowanie 2023-OJS047-139671-pl 66 KiB POBIERZ
19 07.03.2023 Odpowiedzi i przesuniecie terminu skladania ofert 247 KiB POBIERZ
20 07.03.2023 Zalacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 76 KiB POBIERZ
21 07.03.2023 Zalacznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy — kopia 40 KiB POBIERZ
22 07.03.2023 Zalacznik nr 5a - umowa dzierżawa aparatu 94 KiB POBIERZ
23 22.03.2023 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PzP 28 KiB POBIERZ
24 23.03.2023 Informacja na podstawie art 222 ust 5 ustawy PZP 31 KiB POBIERZ
25 WCPIT_EA_381_10_23 INFORMACJA O WYNIKU 226 KiB POBIERZ

← Powrót do listy zamówień