Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania i oceny badań histopatologicznych i cytologicznych, kardiologii, pulmonologii, pulmonologii w ramach poradni specjalistycznej, elektroradiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, kontroli zakażeń szpitalnych, medycyny paliatywnej

Numer zamówienia: WCPiT/EA/51-1/23

Tryb zamówienia: Konkurs

Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

Otwarcie ofert: 2023-02-20 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2023r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 20.02.2023r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.

Załączone dokumenty

← Powrót do listy zamówień