Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoWCPiTUnia Europejska

System Komunikacji Elektronicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania i oceny badań histopatologicznych i cytologicznych, kardiologii, pulmonologii, pulmonologii w ramach poradni specjalistycznej, elektroradiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, kontroli zakażeń szpitalnych, medycyny paliatywnej

Numer zamówienia: WCPiT/EA/51-1/23

Tryb zamówienia: Konkurs

Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

Otwarcie ofert: 2023-02-20 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2023r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala lub przesłać do w/wym. terminu na adres Udzielającego Zamówienia. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 20.02.2023r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji.

Załączone dokumenty

Lp. Nazwa załącznika Rozmiar Pobierz załącznik
1 ogloszenie 214 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
2 szczegolowe_warunki_09.02.2023 49 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
3 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_HISTOPATOLOGIA 62 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
4 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_KARDIOLOGIA 56 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
5 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_PULMONOLOGIA 58 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
6 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_PORADNIA_PULMONOLOGICZNA 18 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
7 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_ELEKTRORADIOLOGIA 21 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
8 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_AiIT 18 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
9 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_KONTROLA ZAKAZEN SZPITALNYCH 56 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
10 zal_nr_1_Zalacznik_Ofertowy_MEDYCYNA_PALIATYWNA 56 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
11 zal_nr_2_oswiadczenie 27 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
12 zal_nr_3_P006_2_KLAUZULA ZGODY DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 124 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
13 zal_nr_4_wz umowy_histopatologia 38 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
14 zal_nr_4_wz umowy_kardiologia 44 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
15 zal_nr_4_wz umowy_pulmonologia+med.paliatywna 43 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
16 zal_nr_4_wz umowy_poradnia pulmonologiczna 116 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
17 zal_nr_4_wz umowy_elektroradiologia 38 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
18 zal_nr_4_wz_umowy_aiit 49 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
19 zal_nr_4_wz umowy_kontrola zak. szpitalnych 92 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
20 zal_nr_5_P005_1_Klauzula obowiazku informacyjnego dla osoby przystepujacej do konkursu na udzielanie swiadczen zdrowotnych 130 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK
21 02.03.2023 rozstrzygniecie konkursu 213 KiB POBIERZ ZAŁĄCZNIK

← Powrót do listy zamówień